biuro@MocneMarki.pl

792 942 177

Chroń swoje znaki towarowe i design

Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych (designu)

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w razie naruszenia Twoich praw wynikających z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych – od analizy sprawy i zaproponowania możliwości działania do reprezentowania przed sądami krajowymi i koordynację spraw prowadzonych w sądach zagranicznych. Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych (designu) pozwoli Ci w praktyce realizować prawo do monopolu posługiwania się danym oznaczeniem lub produktem.

Istnieje ryzyko, że Ty naruszyłeś czyjś znak towarowy lub wzór przemysłowy

W przypadku otrzymania wezwania lub listu ostrzegawczego wskazującego na to, że to Ty naruszyłeś prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, przeanalizujemy sytuację i ocenimy czy doszło do naruszenia. Pomożemy Ci ocenić ryzyka związane z naruszeniem oraz przyjąć optymalną strategię działania.

Unieważnienie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

Często wystąpienie przeciwko konkurentowi z roszczeniami opartymi na prawach wynikających z rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, skutkują złożeniem wniosku o unieważnienie takiego prawa. Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących unieważnienia praw przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, sądami administracyjnymi oraz Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Problem z naruszeniem znaku towarowego lub designu? Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa w celu oferty dotyczącej ochrony znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Wyrażam jednocześnie zgodę na przesłanie tej oferty na mój adres e-mail wskazany w formularzu.