biuro@MocneMarki.pl

792 942 177

Zarejestruj z nami swój design

Rejestracja wzoru przemysłowego (designu) może obejmować Polskę, Unię Europejską jak również inne terytoria.

Rejestracja wzoru przemysłowego (designu) w Polsce.

Rejestracja wzoru przemysłowego w Polsce wiąże się z opłatami urzędowymi, które zaczynają się od 300 złotych. Nasze honorarium w większości przypadków zaczyna się od 1000 złotych netto. Stąd koszty zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP są stosunkowo niskie.

Trzeba jednak pamiętać o tym że rejestracja wzoru przemysłowego (designu) w Urzędzie Patentowym RP nie daje ochrony na innych terytoriach – np. w innych krajach Unii Europejskiej.

Rejestracja wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej.

Opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem zaczynają się od 350 euro. Nasze honorarium w większości przypadków zaczyna się od 1000 złotych netto. Koszty zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego są zatem wyższe od rejestracji krajowej.

Zasięg terytorialny ochrony jest w tym przypadku nieporównywalnie większy. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że ew. postępowania związane np. z unieważnieniem wzoru toczyć się będą zazwyczaj w języku angielskim przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej. Odwołania od decyzji Urzędu rozpatrywać będzie Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu, co zazwyczaj wiąże się z wyższymi niż w przypadku polskiej rejestracji kosztami obsługi prawnej.

Uzyskaj szczegółowe informacje o kosztach rejestracji - wypełnij formularz, napisz maila lub zadzwoń!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa w celu otrzymania oferty dotyczącej rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Wyrażam jednocześnie zgodę na przesłanie tej oferty na mój adres e-mail wskazany w formularzu.