biuro@MocneMarki.pl

792 942 177

Chroń swoje znaki towarowe i design

Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych (designu)

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w razie naruszenia Twoich praw wynikających z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych – od analizy sprawy i zaproponowania optymalnej strategii do reprezentowania przed sądami krajowymi i koordynację spraw prowadzonych w sądach zagranicznych. Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych (designu) pozwoli Ci w praktyce realizować prawo do monopolu posługiwania się danym oznaczeniem lub produktem.

Istnieje ryzyko, że Ty naruszyłeś czyjś znak towarowy lub wzór przemysłowy

W przypadku otrzymania wezwania lub listu ostrzegawczego wskazującego na to, że to Ty naruszyłeś prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, przeanalizujemy sytuację i ocenimy czy doszło do naruszenia. Pomożemy Ci ocenić ryzyka związane z naruszeniem oraz przyjąć optymalną strategię działania.

Unieważnienie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

Często wystąpienie przeciwko konkurentowi z roszczeniami opartymi na prawach wynikających z rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, skutkują złożeniem wniosku o unieważnienie takiego prawa. Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących unieważnienia praw przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, sądami administracyjnymi oraz Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Problem z naruszeniem znaku towarowego lub designu? Skontaktuj się z nami!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa. Przetwarzam Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza. Podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.