biuro@MocneMarki.pl

792 942 177

Regulamin serwisu

  1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego MocneMarki.pl (dalej: Regulamin”) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektoniczną.
  2. Właścicielem serwisu internetowego MocneMarki.pl jest Karol Czubkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Czubkowski – Kancelaria Radcy Prawnego, przy ul. Inflanckiej 5 lok. 5 w Warszawie (kod pocztowy: 00-189 Warszawa), NIP: 525-231-70-58.
  3. Adres poczty e-mail Usługodawcy to biuro@MocneMarki.pl
  4. Usługodawca jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
  5. Istnieje Kodeks Etyki Radcy Prawnego dostępny na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych – http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/.
  6. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi prawne. W celu skorzystania z usług Usługodawcy użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz obsługujące pocztę elektroniczną.
  7. Warunkiem zawarcia umowy dot. usługi prawnej jest złożenie przez strony (Usługodawcę i użytkownika) za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnych oświadczeń woli dotyczących zawarcia umowy.
  8. Usługodawcy zakazuje się przekazywania użytkownikom jakichkolwiek bezprawnych treści.
  9. Użytkownicy uprawnieni są do składania reklamacji, które każdorazowo rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Powrót do strony głównej