biuro@MocneMarki.pl

792 942 177

Zarejestruj z nami swój znak towarowy

Twój znak towarowy może być zarejestrowany w Polsce, w Unii Europejskiej jak również na innych terytoriach.

Rejestracja znaku towarowego na terytorium Polski.

Jeśli zależy Ci na ochronie znaku tylko na terytorium Polski, najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem będzie rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP.

Koszty urzędowe związane ze zgłoszeniem krajowego znaku towarowego zaczynają się od 400 złotych. Po rejestracji opłata za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny wynosi kolejne 400 złotych za każdą klasę towarów i usług. Nasze honorarium za przygotowanie zgłoszenia zaczyna się od 799 złotych netto. Szczegóły zawsze ustalamy indywidualnie, a całkowity koszt związany ze zgłoszeniem poznasz przed podjęciem decyzji.

Rejestracja znaku towarowego na terytorium UE.

Jeśli już prowadzisz biznes poza granicami Polski lub planujesz to robić w przyszłości, dobrym rozwiązaniem może być dla Ciebie rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej.

Koszty urzędowe związane ze zgłoszeniem znaku towarowego Unii Europejskiej zaczynają się od 850 euro. Jeśli zgłoszenie się powiedzie, opłata ta obejmuje również pierwszy dziesięcioletni okres ochrony. Nasze honorarium za przygotowanie zgłoszenia zaczyna się od 799 złotych netto. Szczegóły zawsze ustalamy indywidualnie, a całkowity koszt związany ze zgłoszeniem poznasz przed podjęciem decyzji.

Uzyskaj szczegółowe informacje o kosztach rejestracji - wypełnij formularz, napisz maila lub zadzwoń!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Czubkowski - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Inflancka 5 lok. 5, 00-189 Warszawa. Przetwarzam Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza. Podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.