znak towarowy to synonim nazwy własnej produktu lub usługi

Przykładowo serek do smarowania jest oznaczany znakiem towarowym „Almette” lub „Bieluch”. Usługi telekomunikacyjne są zaś oznaczane znakiem towarowym „Plus”, „Play” lub „Orange”. Jak widzisz znaki towarowe pomagają nam odróżnić jeden produkt od drugiego. Gdyby wszystkie serki nazywały się po prostu „serek do smarowania”, a my bylibyśmy wielkimi fanami serka „Bieluch”, mielibyśmy duże problemy ze znalezieniem go na półce sklepowej.

definicja znaku towarowego

Znak towarowy został zdefiniowany w polskiej ustawie Prawo Własności Przemysłowej.  Zgodnie z artykułem 120 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Może nim być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

rodzaje znaków towarowych

Krótko mówiąc znakiem towarowym może być wszystko, co nadaje się do stwierdzenia, że dany towar lub usługa pochodzą od danego przedsiębiorcy. Znakiem towarowym może być na przykład:

1. Słowo lub zestawienie słów:

„COCA-COLA”

2. Grafika:

znak towarowy nike

3. grafika zawierająca słowo lub zestawienie słów:

znak towarowy pepsi

4. Zewnętrzna forma produktu:

znak towarowy zając wielkanocny

5. Kolor:

znak towarowy orange

6. Dźwięk:

kwestia opisowości znaku towarowego

Co nie może być znakiem towarowym? Jak wynika definicji, znak towarowy odróżnia od siebie towary i usługi. Nie może być zatem wyłącznie opisowy. Znak towarowy składający się wyłącznie z wyrazu „serek” nie miałby zdolności odróżniania jednego serka od drugiego. Zatem jeśli słowo jest używane dla określania produktu lub jego cech, to słowo takie nie będzie zarejestrowane jako znak towarowy.

Dobrym przykładem na opisowość oznaczenia jest próba rejestracji słownego znaku towarowego „polskibus.pl”. Polski Bus to marka, która kilka lat temu rządziła w przewozie autokarowym w Polsce. W 2010 roku zgłoszono do ochrony znak towarowy polskibus.pl m.in. dla oznaczania usług z klasy 39 dot. autobusowych usług transportowych. Jednak Urząd Patentowy odmówił udzielenia ochrony na ten znak. Sformułowanie „polskibus.pl” na pewno można uznać za opisowe dla ww. usług, bo są one świadczone w Polsce za pomocą autobusów. Zatem rejestracja tego znaku towarowego generowałaby ryzyko, że jego właściciel mógłby zakazywać innym przedsiębiorcom oznaczania swoich usług jako polski bus, nawet jeśli byłyby polskie i polegały na przewożeniu ludzi busem. Takie skutki wykraczałyby poza cel ochrony przyznawanej przez rejestracje znaku towarowego.

zakres ochrony

Jeśli zarejestrujesz znak towarowy, będziesz miał monopol na posługiwanie się nim we wskazanym w zgłoszeniu zakresie. Zakres ten wyznaczają wskazane przez Ciebie towary i usługi. Przykładowo, jeśli zarejestrujesz znak towarowy „Bieluch” dla oznaczania serka do smarowania, w większości przypadków nie będziesz mógł zakazywać posługiwania się znakiem „Bieluch” w odniesieniu do np. wiertarek udarowych. W takim przypadku ryzyko, że konsumenci pomyślą, że wiertarka udarowa i serek do smarowania pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, nie występuje.

Zakres ochrony może być większy w przypadku znaków towarowych, które są znane lub renomowane. Przykładowo, jeśli znak towarowy “COCA-COLA” zostałby zarejestrowany dla napoi, to i tak – właśnie z uwagi na renomę tego znaku – rejestracja tego znaku przez inną osobę dla np. wyrobów medycznych zakończyłaby się niepowodzeniem. Konsumenci mogliby pomyśleć, że takie wyroby pochodzą od producenta napoju.

terytorium ochrony

Rejestracja znaku towarowego może obejmować różne terytoria – kraj np. Polskę, region np. kraje Beneluxu, lub całą Unię Europejską. Jak wybrać odpowiedni dla siebie zakres terytorialny rejestracji?

Jeśli prowadzisz działalność na terytorium Polski i jesteś przekonany, że nie będziesz sprzedawał swoich produktów (lub świadczył swoich usług) w innych państwach Unii Europejskiej, dobrym rozwiązaniem może być rejestracja znaku krajowego (w Polsce). Podobnie będzie w przypadku, gdy nazwa Twojego produktu jest trudna do wymówienia dla cudzoziemca lub zawarta w znaku gra słów jest zrozumiała tylko dla polskich odbiorców.

Jeśli zaś sprzedajesz swój produkt w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej np. w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, dobrym rozwiązaniem może okazać się rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej, który daje ochronę na całym terytorium Unii. W tym przypadku trzeba mieć jednak świadomość, że jeśli w dowolnym państwie członkowskim będzie zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy kolidujący z Twoim, rejestracja unijna może się nie udać. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem może być zarejestrowanie znaku towarowego w tych państwach, w których sprzedajesz swój produkt, a w których ww. kolizja nie występuje.

Znak towarowy krajowy rejestruje się w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Znaki unijne: w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W celu zgłoszenia znaku towarowego możesz poprosić o pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

znak towarowy, logo, marka, firma – różnice

Zasadniczo znak towarowy (ang. trade mark) i marka to synonimy. Próby dzielenia włosa na czworo i tworzenie sztucznych podziałów nie ma większego praktycznego znaczenia.

Logo jako forma graficzna może być znakiem towarowym. Jednak nie każdy znak towarowy jest logiem. Nie będą nim w szczególności znak słowny, dźwiękowy ani znak przestrzenny.

Znak towarowy może być taki sam jak firma. Wcale tak jednak nie musi być. Możesz prowadzić działalność gospodarczą pod firmą „Jan Kowalski – usługi konsultingowe”, a oferowane przez siebie usługi możesz oznaczać dowolną fantazyjną nazwą. Firma jest oznaczeniem przedsiębiorcy natomiast znak towarowy to oznaczenie towaru lub usługi. Może być tak, że jedna firma (przedsiębiorca) prowadzi sprzedaż kilku towarów oznaczanych kilkoma różnymi znakami towarowymi.

czy moja nazwa jest wolna?

Aby sprawdzić czy posługując się daną nazwą nie naruszasz praw właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych, trzeba ustalić czy znaki towarowe podobne do Twojej nazwy są zarejestrowane dla podobnych do Twoich towarów lub usług. Tak samo jest w przypadku, gdy planujesz zgłosić swój znak towarowy do rejestracji.

Co jeśli istnieje wcześniejszy znak towarowy podobny do mojego? Nie uniemożliwia to rejestracji, jednak generuje ryzyko, że rejestracja się nie powiedzie. Właściciel wcześniejszego znaku może złożyć sprzeciw wobec rejestracji. Może również unieważnić Twój zarejestrowany znak towarowy i zakazać Ci posługiwania się nim.

Badanie potencjalnych kolizji możesz zlecić profesjonaliście.

czy muszę rejestrować znak towarowy, żeby chronić moją markę?

Żeby chronić swoje logo, markę lub firmę (czyli nazwę przedsiębiorcy) rejestracja znaku towarowego nie jest koniecznym warunkiem. Jednak, gdy naruszenia już nastąpią, posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego stanowi ważki argument i doskonałe narzędzie w walce z nieuczciwymi konkurentami i podróbkami.

kto pierwszy ten lepszy

Biorąc pod uwagę, że system rejestracji znaków towarowych opiera się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, brak rejestracji znaku towarowego dzisiaj, może uniemożliwiać jego rejestrację w przyszłości.

Dodatkowo, rejestracja znaku towarowego przez Twojego konkurenta może uniemożliwić Ci sprzedaż produktu na nowych terytoriach. Przykładowo, aktualnie możesz prowadzić sprzedaż produktu pod wymyśloną przez Ciebie nazwą na terytorium Polski. Rejestracja tej nazwy jako znaku towarowego na terytorium Niemiec może skutecznie utrudnić Ci ekspansję na rynek Niemiecki.


Jeśli chcesz wiedzieć, ile to wszystko kosztuje przeczytaj wpis: Koszty rejestracji znaku towarowego.


“S&M’s” by Jim Rees is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

drukuj